fbpx

Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

// SỐ HÓA DOANH NGHIỆP

Tổ chức của bạn có thể nổi bật trong số các đối thủ cạnh tranh của bạn

Tận dụng nền tảng công nghệ kỹ thuật số để đổi mới mô hình kinh doanh, tạo ra các cơ mang lại giá trị và doanh thu mới cho doanh nghiệp. TakeIT đồng hành cùng bạn trong suốt quá trình chuyển đổi quy trình, hệ thống và nâng cao năng lực đội ngũ.

DỊCH VỤ

01
Tư vấn
Tư vấn lộ trình chuyển đổi kỹ thuật số, bao gồm nâng cao năng lực đội ngũ và cải tiến quy trình hoạt động.
02
Triển khai
Triển khai các công cụ và ứng dụng phù hợp.
03
Bảo trì và nâng cấp
Bảo trì và nâng cấp hệ thống của bạn.
// PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG AI

Chào đón tương lai

Internet đã thay đổi thế giới một cách sâu sắc, rất nhiều công ty khởi nghiệp và doanh nghiệp truyền thống đã trở thành những tập thể lãnh đạo kinh doanh trên Internet trong những thập kỷ gần đây. Trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ đóng vai trò tương tự, mang đến cơ hội mới cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trở thành người khổng lồ. TakeIT đồng hành cùng các doanh nghiệp này bằng việc cung cấp các dịch vụ phát triển hệ thống ứng dụng công nghệ AI.

DỊCH VỤ

01
Thử nghiệm
Thực hiện dự án AI nhỏ để bạn hiểu rõ hơn AI làm được gì, mang lại giá trị như thế nào cho doanh nghiệp của bạn trước khi bước vào cuộc chơi lớn hơn.
02
Tư vấn
Trên cơ sở hiểu bạn đã hiểu biết năng lực AI sau giai đoạn thử nghiệm, chúng tôi sẽ cùng bạn thiết kế Lộ trình ứng dụng AI cho doanh nghiệp. Việc tư vấn khi chưa có hình dung gì dễ sẽ gây ra những kỳ vọng không thực tế, lãng phí thời gian và nguồn lực của bạn.
03
Thực thi
Các công nghệ như Học máy (Machine Learning), Kỹ thuật dữ liệu (Data Engineering).

Lợi ích

Giúp cải thiện hiệu quả về mặt chi phí, khai thác thông tin giá trị để ra quyết sách thích hợp, vận hành xuất sắc và mở rộng kinh doanh.